Informatie voor (nieuwe) leden, ouders en verzorgers

Je hebt, uw zoon/dochter heeft, kennis gemaakt met het Energie Running Team of anderszins is er interesse in ons team. Om als kader op de juiste wijze sturing te geven aan het team is het zinvol om op deze pagina iets meer te vertellen over het ontstaan van de groep, de richtlijnen voor deelname, trainingstijden etc.

Dat bij een individuele sport als hardlopen het woord teamverband niet het eerste is waar je aan denkt, is logisch. Toch zal daar waar nodig commitment moeten zijn richting het ERT. Respect naar elkaar en het kader, je sportief kunnen profileren naar buiten, kortom een positieve uitstraling. Waardevolle eigenschappen waar wij naar streven.

Als kader monitoren we de groep als geheel en het individu in het bijzonder. De atleet staat centraal maar…. dat kunnen we niet alleen. Zowel kader (eventueel bondscoaches) als atleet en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als we praten over jeugdige atleten waar sport slechts een deeltje van het dagelijks leven beslaat en in onze maatschappij zelden een hoge prioriteit geniet. Waar de oudere atleet voor zichzelf zal beslissen en opkomen, is dat bij de jongsten niet of slechts gedeeltelijk het geval.

Ontstaan van het Energie Running Team

In het najaar 2006 opgericht als MiLa Specialisatiegroep door Herman Vrijhof in samenwerking met Aad Vink. De groep ontwikkelde zich snel en in 2009 werd Mark de Boer toegevoegd aan het kader. Sinds 2012 gaan we door het leven als het Energie Running Team onder de vlag van de atletiekvereniging Energie. Momenteel zijn er zo ‘n 30 jeugdleden in de middaggroep en 15 senioren/masters in de avondgroep.

Richttijden en toelatingseisen Energie Running Team

Handhaven van kwaliteit is belangrijk. Om die reden zijn er richttijden om in te stappen. Laagdrempelig, een toptalentencultuur is in deze leeftijdsfase sociaal niet verantwoord. We verwachten wel dat je hardlopen over midden- en lange afstanden leuk vind, je beschikt over de juiste drive, wat zich uit in opkomstpercentage, inzet bij de trainingen. Richttijden.

Communicatie binnen het Energie Running Team

Het sleutelwoord in een organisatie, dus ook binnen ons team. Maatschappelijk is er door de jaren heen een afname te zien wanneer het gaat om het nemen van verantwoordelijkheden. Bij jeugd een extra punt van aandacht. Wat voor de één vanzelfsprekend is qua normen en waarden, interesseert de ander helemaal niets.
Binnen het team hebben we enige afspraken. Er zijn trainingen en het kader is daar aanwezig voor de atleten. Een afmeldingsplicht met opgaaf van reden is zo ‘n verantwoordelijkheid. Van het verloop van trainingen worden dagrapporten/presentielijsten bijgehouden. Er is een communicatielijst beschikbaar met protocol.

Oudere jeugd is verantwoordelijk voor zichzelf, bij jongere jeugd ligt die verantwoording deels bij de ouders. Zit iemand ergens mee, al lijkt het onbelangrijk, laat het even weten. Zit ‘de jas’ van het Energie Running Team niet meer lekker om de schouders of past hij niet meer…., wat kan voorkomen, geef dat bijtijds aan. Betrokkenheid wordt op prijs gesteld maar training inhoudelijk is geen taak van de ouders maar van het kader.

Gezondheid – Plezier – Harmonie – Prestatie

De basis bij veel zaken in het leven en juist bij sport omdat bij ‘presteren’ maar al te vaak de eerste drie aspecten vervagen. Verlies je die uit het oog, dan verlies je jezelf!

Gezond zijn en je gezond voelen is een voorwaarde om trainingen te ondergaan en wedstrijden te lopen. Het is geen vanzelfsprekendheid maar deels afdwingbaar door een frisse levensstijl waarbij rust en inspanning met elkaar in evenwicht zijn.
Plezier  kun je op elk terrein hebben. Lachen met vrienden en vriendinnen. Op vakantie gaan of een dagje uit. Er naar uitzien om met je maatjes een lekkere training te draaien of die grote wedstrijd te gaan lopen.
Harmonie  is dat je lekker in je vel zit. De combi tussen thuis, school en studie. Je social life, je sport. Kortom, je kunt wel een stootje hebben, ook als het even tegenzit.
Prestatie  is het product van bovenstaande en hard werken. Presteren is mooi maar tegelijkertijd relatief en vergankelijk.

Organisatie trainingen en wedstrijddeelname

In principe vanaf de D junioren. Pupillen bij gebleken geschiktheid. Er wordt in z.g. trainingstreintjes gelopen (1-4) met een eigen trainer erboven. De samenstelling wordt periodiek herzien. Voor de treintjes 1 en 2 geldt een logboekverplichting volgens de ERT standaard. Het gehele team is verplicht een wedstrijddatabase bij te houden. Individuele sturing is hiermee gewaarborgd.
Wedstrijddeelname is natuurlijk de slagroom op de taart. We streven naar een goede balans tussen trainingen, opbouwwedstrijden en hoofdwedstrijden. Het ERT ziet het crossseizoen als een zeer belangrijk seizoen en deelname aan de grote crossen van het Nationaal Cross Circuit staat dan ook hoog op de agenda.

Trainingstijden

Jeugd: dinsdag en donderdag van 17.30u.-19.00u.
Senioren, neo senioren en masters: 19.00u.-21.00u.

Herman Vrijhof
Mark de Boer
Aad Vink